Kallelse-Lantmateriet-220420 
Kyrkesund-Häröns SF Förättning & kartor Kallelse Kontakt Debiteringslängd Nyheter & Aktuellt Organisation Protokoll Styrelse Trafikregler

 Nyheter & Aktuellt

Nya P platser Linneviken

         

a ________________________________________________________________________________________________________

  Information av vår hantering av personuppgifter

  enligt den nya DATASKYDDSFÖRORDINGEN (GDPR)

   I vårt register (faktureringssystemet) kommer att finnas följande uppgifter som vi hämtar

  från Lantmäteriet varje år, ändringar görs löpande om vi får information av ER för ägarändringar!

  Fastighetsbeteckning;       Fastighetsägare (ägarna) med personnummer och adress!            

  Utan dessa uppgifter kan vi inte hantera vårt åtagande som Samfällighetsförening.

 

   Vi kommer inte spara gamla uppgifter i vårt register, när vi får bekräftat att ägarförhållandena har ändrats raderas gamla uppgifter!

________________________________________________________________________________________

 Lagfartskapningar – så skyddar du dig

   2017-02-07Artikel frå Villaägarna.

   Brottslingar kan med enkla medel kapa lagfarten till ditt hus. Några förfalskade namnteckningar är allt som krävs för att

   Lantmäteriet ska ändra lagfarten på fastigheten. Vi tipsar om hur du skyddar dig mot lagfartskapning.

  OBS! Ny hastighetsbegränsning genom samhället

  DET ÄR

Hastighetsbegränsning 30 kmh

  REDAN INNAN AVFARTEN TILL VILLAORÅDET OCH DET GÄLLER ÄVEN VÄGARNA DÄR!