Kyrkesund-Häröns SF Förättning & kartor Kallelse Kontakt Debiteringslängd Nyheter & Aktuellt Organisation Protokoll Styrelse Trafikregler

Kontakt

Ordförande

Lars Sjöberger

Tel. 0706-278832

Vill du skicka mail kopiera adress nedan

 ordf@khsf.eu
 

Kassör

Jan-Erik Lindström

Tel. 0702-913665

Vill du skicka mail kopiera adress nedan

kassor@khsf.eu