Kyrkesund-Häröns SF Förättning & kartor Kallelse Kontakt Debiteringslängd Nyheter & Aktuellt Organisation Protokoll Styrelse Trafikregler

           Styrelse

Styrelsemedlemmar KHSF efter årsmöte 2023-04-15

Ordf.    Lars Sjöberger        0706-27 88 32     S 1:45      ordf@khsf.eu

                                                                                                lars.sjoberger@telia.com

Kassör  Jan-Erik Lindström 0702-91 36 65     H 1:44      jan-erik.haron@hotmail.com

                                                031- 27 85 05

Sekr.    Robert Sobocki        0702-88 95 40     H 1:109  robert.sobocki@adiuvent.se

Ord.     Lennart Augustsson 0708-49 69 00     H 1:42   la@vasag4.com

Ord.     Per Johansson            0705-77 86 97     H 1:81   per.johansson.thn@telia.com

Suppl.  Göran Lindberg         0708-18 02 02     S 1:101 cindra@telia.com

Suppl.  Lars Bogren              0705-62 88 13     S 1:302   bogren.lars@telia.com

Revisorer

Hans Andersson                 0304-66 47 85   S 1:482      info@hansanderssonsel.se

                                           0706-83 28 85

Leo Taari                            0730-66 56 48   S 1:502      leo.taari@gmail.com

 

Rev.Suppl

Joar Svanvik                         0706-75 91 49        S 1:96        joar.svanvik@gu.se

 Bengt Åke Svensson          0733-41 18 55       S 1:24        bengt.ake.svensson@gmail.com           

Valberedning

Christer Mattiasson. Sammankallande   0708-66 40 55  H1:37       clm@buhalla.se

 

Lennart Thorvaldson         0705-37 61 70   S 1:98      lennart.thorvaldson@telia.com